Telnette utvecklar produkter för anslutning av utrustning med kommunikationsgränssnitt enligt RS232 till Ethernet.


  Vår produkt T1 är en kommunikations-server som möjliggör kommunikation över ett lokalt nätverk där utrustningen som skall kommunicera saknar nätverksinterface.

  Produkten är försedd med en port för anslutning via RS232 och en port för anslutning till Ethernet TCP/IP.

 

 

 

 

 

 

T1

TCP/IP Terminalserver för RS232

Copright Telnette AB 2012