Telnette utvecklar produkter för anslutning av utrustning med kommunikationsgränssnitt enligt RS232 till Ethernet.


Kontakta Rolf Larsson på 070-584 89 66 för alla frågor rörande produkterna

 

 

 

 

 

T1

TCP/IP Terminalserver för RS232

Copright Telnette AB 2012